اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

5.980.000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه پائیز و زمستان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

11.150.000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه تابستان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

3 شب و 4 روز

مدت اقامت

۶ شب و ۵ روز

REYDEL

درجه هتل
3/5
هرنفر در اتاق 2 تخته5980000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته7860000تومان
کودک 6 تا 12 سال5980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6سال5000000تومان

GRAND MILAN

درجه هتل
3/5
هرنفر در اتاق 2 تخته6400000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته7860000 تومان
4-2 سال بدون تخت5980000تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال5000000 تومان

ALL INN

درجه هتل
3/5
هرنفر در اتاق 2 تخته6680000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته8490000 تومان
کودک 6 تا 12 سال5980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000تومان

NERAFLATS

درجه هتل
3/5
هرنفر در اتاق 2 تخته6680000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته8490000 تومان
کودک 6 تا 12 سال5980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000 تومان

LIVA SUIT

درجه هتل
3/5
ر
هرنفر در اتاق 2 تخته6840000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته8780000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6380000 تومان
نرخ کودک 2 تا6 سال5000000تومان

FIDE

درجه هتل
3/5
هرنفر در اتاق 2 تخته6890000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته8880000 تومان
کودک 6 تا 12 سال5980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000تومان

KAYA MADRID

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته6950000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته8980000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000تومان

CUENTO

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7090000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته9300000 تومان
کودک 6 تا 12 ساله6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000 تومان

CUMBALI PLAZA

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7350000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته9800000تومان
کودک 6 تا 12 سال6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000 تومان

GRAND DEMIN

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7450000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته10100000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000تومان

DORA

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7550000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته10100000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000 تومان

GRAND HALIC

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7650000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته10450000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000 تومان

WHITE MONARCH

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7860000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته10820000 تومان
کودک 6 تا 12 سال7500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000تومان

THE TANGO

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته7960000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته11050000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000 تومان

TAKSIM EXPRESS

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته8250000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته11550000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال5000000تومان

EURO PLAZA

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته8290000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته11650000 تومان
کودک 6 تا 12 سال6500000 تومان
نرخ کودک 4 تا 6 سال5000000تومان

CITY CENTER

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته8490000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته12050000 تومان
4-2 سال بدون تخت6000000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال5000000تومان

PERA CENTER

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته8490000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته12050000 تومان
4-2 سال بدون تخت6700000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال5000000 تومان

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

11.150.000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه تابستان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

3 شب و 4 روز

مدت اقامت

۶ شب و ۵ روز

اطلاعات هتل

نام هتل

درجه هتل

خدمات هتل

هر نفر در اتاق دوتخته

هر نفر در اتاق یک تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

REYDEL

3/5

StdBB/

5.980.000 تومان

7.860.000 تومان

5.980.000 تومان

5.000.000 تومان

GRAND MILAN

3/5

StdBB/

6400000 تومان

7860000 تومان

5980000 تومان

5000000 تومان

ALL INN

3/5

StdBB/

6680000 تومان

8490000تومان

5980000 تومان

5.000.000 تومان

NERAFLATS

3/5

StdBB/

6680000 تومان

8490000 تومان

5980000 تومان

5000000 تومان

LIVA SUIT

3/5

StdBB/

6840000 تومان

8780000 تومان

6380000 تومان

5000000 تومان

FIDE

3/5

StdBB/

6890000 تومان

8880000 تومان

5980000 تومان

5000000 تومان

KAYA MADRID

3/5

StdBB/

6950000 تومان

8980000 تومان

6090000 تومان

5000000 تومان

CUENTO

4/5

StdBB/

7090000 تومان

9300000 تومان

6390000 تومان

5000000 تومان

CUMBALI PLAZA

4/5

StdBB/

7350000 تومان

9800000 تومان

6500000 تومان

5000000 تومان

GRAND DEMIN

4/5

StdBB/

7450000تومان

10100000 تومان

6500000 تومان

5000000 تومان

DORA

4/5

StdBB/

7550000 تومان

10100000 تومان

6000000 تومان

5000000 تومان

GRAND HALIC

4/5

StdBB/

7650000 تومان

10450000 تومان

6000000 تومان

5000000 تومان

WHITE MONARCH

4/5

StdBB/

7860000 تومان

10820000 تومان

7500000 تومان

5000000 تومان

THE TANGO

4/5

StdBB/

7960000 تومان

11050000 تومان

6080000تومان

5000000 تومان

TAKSIM EXPRESS

4/5

StdBB/

8250000 تومان

11550000 تومان

6500000 تومان

5000000 تومان 

EURO PLAZA

4/5

StdBB/

8290000 تومان

11650000تومان

6500000 تومان

5000000 تومان 

CITY CENTER

4/5

StdBB/

8490000 تومان

12050000تومان

6000000 تومان

5000000 تومان

PERA CENTER

4/5

StdBB/

8490000 تومان

12050000 تومان

6700000 تومان

5000000تومان

NORA PLAZA SQURE

4/5

StdBB/

8730000 تومان

12550000 تومان

6900000 تومان

5000000تومان

ADMELMAR

4/5

StdBB/

8.880.000 تومان

12.880.000 تومان

9.050.000 تومان

5.000.000تومان

FERONYA

4/5

StdBB/

8880000 تومان

12880000تومان

9050000تومان

5.000.000تومان

MERCURE bomonti

5/5

StdBB/

9180000 تومان

13380000تومان

6680000 تومان

5.000.000تومان

GRAND OZTANIC

5/5

StdBB/

10360000تومان

15750000تومان

7800000تومان

5.000.000تومان

RAMADA PLAZA

CITY CENTER

5/5

StdBB/

10800000 تومان

16650000تومان

8730000تومان

5.000.000تومان

SHERYTON IST

CITY CENTER

5/5

StdBB/

11650000 تومان

18270000تومان

6700000 تومان

5.000.000تومان

BARCELO

5/5

StdBB/

13500000 تومان 

 

21150000 تومان

 

9300000 تومان

 

5.000.000تومان

GRAND CEVAHIR

5/5

StdBB/

11150000 تومان

16200000تومان

8700000 تومان

5.000.000تومان

خدمات آژانس :بلیط رفت و برگشتایرباس، ترانسفر فرودگاهی ،اقامت در هتل با صبحانه ،گشت شهریوبیمه مسافرتیو لیدر فارسی زبان

مدارکمورد نیاز: پاسپورت با حد اقل
7ماه اعتبارباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد .

تور ارزان استانبول

تور ارزان استانبول

تور ارزان استانبول: اگر تمایل دارید یک سفر تفریحی هیجان انگیز و فوق العاده را تجربه کنید، بهترین مکان برای شما تور ارزان استانبول خواهد بود. استانبول از نظر فرهنگ و مکان های تفریحی شهرت جهانی دارد. دیدنی های استانبول بسیار متعدد و وصف ناپذیر و از نظر فرهنگ و قدمت بسیار غنی هستند و با سفر به آنجا یک سفر رویایی را برای خود رقم خواهید زد.

در اینجا قصد داریم به اختصار به بررسی دیدنی های استانبول بپردازیم و با آن‌ها آشنا شویم. این مکان ها، قدمت و تاریخ استانبول را نشان می‌دهند و یک شهر توریستی محسوب می‌شود که سالانه توریستان زیادی از سراسر دنیا برای تفریح به آنجا می‌آیند و از بازدید دیدنی های استانبول و آشنایی با فرهنگ و تاریخ آن لذت می‌برند و از این طریق برای این شهر درآمدزایی می‌شود و استانبول یکی از شهرهای پردرآمد و پرجاذبه در سراسر جهان به شمار می‌آید که بازدید افراد از مکان‌های دیدنی آنجا، یک منبع اقتصادی پرسود محسوب می‌شود.

دیدنی های استانبول شامل دیدنی های تاریخی، تفریحی و تجاری می‌شود که هر کدام طرفداران خاص خود را دارد و میلیون‌ها نفر سالانه از این اماکن دیدن می‌کنند و از آن‌ها لذت می‌برند. بعضی از این مراکز دیدنی، مراکز خرید هستند که علاوه بر افراد عادی، تاجران سراسر دنیا برای خرید و فروش و تجارت به آن مراکز مراجعه می‌کنند و تنوع کالا و جنس در این مراکز بسیار زیاد است و تمامی اجناس بسیار با کیفیت و مرغوب عرضه می شوند .

از آن جایی که استانبول یک شهر قدیمی است، دیدنی های آن قدمت دیرینه دارند و هنر معماری استادان در آن‌ها نمایان است و تاریخ و فرهنگ آن را نشان می‌دهد. برای بازدید از دیدنی های استانبول باید وقت کافی صرف کرد تا بتوان از زیبایی و قدمت آن لذت برد و برای سفر به آنجا باید هزینه نسبتا بالایی پرداخت نمود.

تور بینظیر و ارزان استانبول

چند مورد از محبوب ترین دیدنی های استانبول

هنگام سفر با تور ارزان استانبول با دیدنی های بسیار زیاد و زیبایی مواجه خواهید شد، دراین مقاله به اختصار چند مورد از محبوب ترین آن‌ها را بیان می‌کنیم و با آن‌ها آشنا می‌شویم و بیان تمامی آنها از حوصله مقاله خارج است.

یکی از این مکان ها، مسجد ایاصوفیه استانبول می‌باشد. این بنا در زمان امپراطوری عثمانی تاسیس شد و در ابتدا یک کلیسا بود و بعد به مسجد تبدیل شد و در حال حاضر یک موزه می‌باشد که افراد زیادی برای بازدید از آن به این شهر می آیند. این مسجد یک مکان دینی، مذهبی و محل عبادت بوده است.

مسجد آبی یا مسجد سلطان احمد یکی دیگر از محبوب ترین دیدنی های استانبول است که در قرن هفدهم به دستور سلطان احمد و به دست یک معمار عثمانی برای رقابت با مسجد ایاصوفیه ساخته شد. این مسجد آبی با معماری خاص و ویژه‌ای که دارد بسیار زیبا و چشم نواز می باشد و در ساخت آن کاشی های آبی رنگ به کار گرفته شده است، به همین دلیل به مسجد آبی شهرت دارد و نماد کامل هنر استادان و معماران گذشته می باشد و رنگ و نمای آبی آن یک شاهکار بی نظیر است.

بازار بزرگ استانبول یا گرند بازار یکی دیگر از محبوب ترین دیدنی های استانبول می باشد و امکان ندارد به این شهر سفر کنید و از این بازار دیدن نکنید. این بازار یکی از مراکز تجاری با قدمت طولانی می‌باشد که در قرن پانزدهم میلادی ساخته شده است و انواع و اقسام کالاها در آن با کیفیت بسیار بالا ارائه و عرضه می‌شود و شما می‌توانید به راحتی در این بازار خرید کنید و از زیبایی و کیفیت اجناس آن بهره‌مند شوید.

این مرکز بهترین مکان برای گردشگران و توریست ها برای خرید سوغاتی می‌باشد و هر چیزی که مد نظر شما باشد در آن جا یافت می‌شود.

آب انبار باسیلیکا یکی از شگفت انگیزترین دیدنی هایی است که هنگام سفر با تور ارزان استانبول  است که سالانه گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند. این بنا با ستون های مرمری در زیرزمین بسیار باشکوه در قرن ششم به دستور امپراتور روم ساخته شده است و در آن زمان محل ذخیره آب محسوب می شد و در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت بود. برای دیدن این مکان زیبا و شگفت انگیز باید ۵۲ پله را به زیرزمین بروید، این بنا نزدیک مسجد ایاصوفیه بنا شده است.

کاخ دلمه پاشا

کاخ باشکوه دولما باغچه

کاخ باشکوه دولما باغچه با معماری و نمای منحصر به فردی که دارد، یکی از بی نظیر ترین و باشکوه ترین دیدنی های استانبول می باشد که در دوران عثمانی تاسیس شد و محل زندگی شش پادشاه این سلسله بود. کاخ باشکوه دولما باغچه ۴۴ تالار، ۲۸۵ اتاق و ۶۸ سرویس بهداشتی دارد که بسیار هنرمندانه طراحی شده است و یک شاهکار معماری محسوب می شود.

سقف کاخ با ورقه های طلا تزیین شده است و بزرگ ترین لوستر جهان در آن قرار دارد. این لوستر، هدیه ملکه انگلستان بوده است و زیبایی این کاخ را چند برابر می‌کند. همچنین پادشاه تزار فرش های با پوست خرس را به این کاخ اهدا کرد که در زمان خود یک هدیه منحصر به فرد و بسیار گران‌قیمت و با ارزش محسوب می‌شد.

این کاخ برای پادشاهان آن زمان بسیار مورد توجه و مهم بود. آتاتورک موسس ترکیه نیز در این کاخ زندگی می‌کرده و در همانجا فوت کرده است که این امر نیز بر اهمیت این کاخ می افزاید.

همانطور که اشاره شد در این کاخ تالارهای بسیار زیادی طراحی شده است که هر تالار برای کار و هدف خاصی می باشد مثلاً تالار تشریفات برای پذیرایی از میهمان ها و پادشاهان آن زمان بوده است، این تالار با راه پله کریستالی ساخته شده که بسیار چشم نواز می باشد و در آن زمان مخصوص پذیرایی از پادشاهان کشورهای دیگر بوده است. این کاخ همواره توسط نگهبانان زیادی محافظت می شد و افراد عادی و معمولی نمی توانستند در آن تردد کنند و فقط مخصوص افراد خاصی مانند سفیران و پادشاهان بود.

اگر با تور ارزان استانبول سفر کردید، بازدید از کاخ باشکوه دولما باغچه را فراموش نکنید، چون از نظر معماری و طراحی در جهان تک و منحصر به فرد بوده و بسیار روح نواز است.

جنگل بلگراد استانبول (Belgrad Forest)

جنگل بلگراد استانبول (Belgrad Forest)

در کنار تمام مراکز خرید و تجاری، می توان به جنگل بلگراد استانبول اشاره کرد. طبیعت بکر و حیات وحش در ۱۵ کیلومتری شمال غربی استانبول قرار دارد و برای کسانی که به طبیعت و گردشگری علاقه زیادی دارند، بهترین مکان و انتخاب می باشد. این جنگل با درختان بلند و سر به فلک کشیده در تابستان، یک مکان خنک و دل انگیز محسوب می شود و در زمان‌های قدیم به دلیل چشمه و رودخانه های بسیار زیادی که در آن وجود داشته، مهم ترین منبع برای تامین آب بوده است و از طریق قنات های متعدد آب به بخش‌های مختلف شهر می‌رسید.

این جنگل کاملاً حفاظت شده است و پوشش گیاهی بسیار متنوعی دارد. درختانی مانند بلوط، ممرز و توس عمده پوشش گیاهی جنگل بلگراد استانبول محسوب می‌شوند و گونه های خاصی از پستانداران و پرندگان در آن یافت می شود.

بهترین زمان بازدید از این جنگل، فصل گرما و تابستان می باشد، چون درختان بلند با شاخ و برگ های فراوان مانع از ورود نور خورشید شده و در نتیجه در این فصل این جنگل بسیار خنک می باشد و با مسافرت به این شهر و بازدید از این جنگل زیبا می‌توانید از آب و هوای دلپذیر آن بهره‌مند شوید.

شکار در جنگل بلگراد استانبول ممنوع شده است و شما می‌توانید در حین قدم زدن، انواع مختلف حیوانات را ببینید که از کنار شما عبور می کنند. اگر اهل ورزش و پیاده روی هستید در این جنگل مسیری طراحی شده که به آرامی می‌توانید پیاده روی کنید و از آن لذت ببرید.

در جنگل بلگراد استانبول یک باغ گیاه شناسی بسیار بزرگ به نام آتاتورک وجود دارد که در آن انواع مختلفی از گیاهان نادر و کمیاب نگهداری شده و پرورش داده می شود که زیبایی و اهمیت این باغ را چند برابر می کند.  ختما در هنگام سفر با تور ارزان استانبول آن را دیدن کنید

موزه فرش استانبول

موزه فرش استانبول در مسجد آبی تاسیس شده است و یکی از دیدنی های جذاب در سفر با تور ارزان استانبول محسوب می شود. این مجموعه، گنجینه‌ای بسیار ارزشمند و گرانبها از آثار اسلامی و ترک می باشد. در این موزه می توان فرش هایی با قدمت بسیار طولانی را یافت و از طرح و زیبایی آن لذت برد.

این موزه یکی از معروف ترین جاذبه های تاریخی و فرهنگی می باشد که شهرت جهانی دارد و مورد توجه همه گردشگران قرار دارد. علاوه بر این که فرش های قدیمی با طرح و رنگ های خاص در این موزه بسیار چشم نواز می‌باشد، نحوه چیدمان آن‌ها نیز کاملا منحصر به فرد و خاص می‌باشد. در این موزه علاوه بر اینکه فرش‌ها با نظم و ترتیب خاصی به دیوار نصب شده اند، روی میزهای گردان نیز فرش هایی وجود دارند که این نوع چیدمان بسیار زیبا بوده و نظر همگان را به خود جلب می کند.

این موزه دو طبقه دارد که در طبقه همکف فرش های بزرگ و در طبقه بالا فرش های با سایز کوچک نگهداری می‌شود. برای طول عمر بیشتر فرش‌ها و عدم آسیب به آن‌ها، میزان نوردهی در این موزه بسیار کم می باشد و طوری طراحی شده که اشعه آفتاب به فرش ها برخورد نکند.

در موزه فرش استانبول فرش و قالی های بسیار قدیمی و نفیس نگهداری می‌شود مانند قالی های دوره عثمانی، فرش های باقی مانده از ایران باستان، قفقازی و غیره که متعلق به این موزه می باشند و در هیچ جای دنیا نمی‌توان این آثار را پیدا کرد. علاوه بر این، انواع فرش های قدیمی و سجاده های بسیار نفیس با نقوش اسلامی در این موزه نگهداری می‌شود که از نظر زیبایی در کل دنیا همتا ندارد.

گالاتاپورت استانبول

گالاتاپورت استانبول

پروژه گالاتاپورت استانبول، یک پروژه ساخت و ساز مدرن با سازه های پیشرفته می‌باشد که از نظر تجاری و اقتصادی برای استانبول بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد. این پروژه در منطقه ای احداث شده است که در زمان های قدیم از نظر تجارت کشتی با اروپا بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و استانبول از این طریق کسب درآمد بالایی داشته است.

گالاتاپورت استانبول از مراکز مهم صنعتی و تجاری محسوب  می‌شود و برای تاجران تمام دنیا بسیار نام آشنا است. در سفر با تور ارزان استانبول حتما از آن دیدن کنید این پروژه با هدف بهبود حمل و نقل و سبک زندگی مردم احداث شده است و در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد و برای بومیان و گردشگران بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این پروژه نوار ساحلی را به مرکز شهر متصل می‌کند و در آن فروشگاه‌های تجاری و بزرگ، اماکن مختلف دولتی و اداری در حال ساخت است که گویا قرار است شهر جدیدی در دل استانبول ساخته شود. در پروژه گالاتاپورت استانبول، حمل و نقل و جا به جایی مسافران بیشتر با کشتی انجام می‌شود و این امر در پروژه های ساختمان سازی مدرن کمتر دیده می شود.

ترمینال گالاتاپورت به قدری وسیع و گسترده طراحی شده که بزرگترین کشتی های تفریحی جهان می‌توانند در آن قرار گیرند و همچنین ظرفیت سه کشتی مسافربری را به طور همزمان دارد و این ویژگی ها کاملا منحصر به فرد و مخصوص این پروژه عظیم می‌باشد.

در آینده ای نه چندان دور، گالاتاپورت استانبول پذیرای میلیون ها نفر گردشگر و توریست خواهد بود و این پروژه در واقع یک منبع درآمد عالی محسوب می‌شود که میزان درآمد و سوددهی آن با هیچ پروژه دیگری در جهان برابری نخواهد کرد.

موزه مجسمه سازی و صنایع مدرن استانبول نیز در این پروژه در حال ساخت و تکمیل می‌باشد. این موزه جزء موزه های برتر جهان است و با فناوری کاملا پیشرفته و مدرن در حال تکمیل می‌باشد و به زودی به مرحله بهره‌وری می‌رسد. در این پروژه همچنین پارک بسیار وسیعی در حال ساخت می باشد که انتظار می‌رود با معماری خاصی که دارد یکی دیگر از جاذبه‌های این پروژه شود.

برای ساخت پروژه گالاتاپورت استانبول تاکنون هزینه و سرمایه بسیار زیادی صرف شده است اما این کار همچنان ادامه دارد و تا پایان پروژه سرمایه و هزینه های بیشتری مورد نیاز خواهد بود و مهندسین و کارگران بی‌شماری مشغول کار هستند تا در اسرع وقت این پروژه تکمیل شده و به مرحله سود دهی برسد.

پرواز ایرباس
بلیط رفت و برگشت  ترانسفر 
تورلیدر 
هتل با صبحانه
بیمه مسافرتی

بله شما با مراجعه به صرافی های معتبر میتوانید برای تبدیل ریال به لیر با دلار و حتی برعکس آن  اقدام نمایید

بسته به نوع خدماتی که میخواهید متفاوت است اما در این آژانس شروع نرخ تور 4.990.000 میباشد

بله به میزان کم والبته داروهای خاص نیاز به  اراده نسخه پزشک مربوطه را  دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید