اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

8,990,000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه بهار

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

مدت اقامت

۶ شب و7روز

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on odnoklassniki

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

8,990,000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه بهار

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

مدت اقامت

۶ شب و 7 روز

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on odnoklassniki

Beldibi kemer

درجه هتل
4/5
خدمات هتلB.B
نرخ اتاق دو تخته8,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته10,290,000 تومان
نرخ کودک با تخت8,090,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Lara palace

درجه هتل
3/5
خدمات هتلALL
نرخ اتاق دو تخته10,490,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته13,090,000 تومان
نرخ کودک با تخت8,690,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Cender

درجه هتل
4/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته11,890,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته14,490,000 تومان
نرخ کودک با تخت9,390,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Armas gulbeach

درجه هتل
4/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته11,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته14,790,000 تومان
نرخ کودک با تخت9,590,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Belkon

درجه هتل
4/5
خدمات هتلALL
نرخ اتاق دو تخته12,190,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته14,990,000 تومان
نرخ کودک با تخت9,590,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Viking STAR

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته12,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته16,090,000 تومان
نرخ کودک با تخت9,890,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Sensitive premium

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته13,490,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته17,090,000 تومان
نرخ کودک با تخت10,290,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Laren family

درجه هتل
4/5
خدمات هتلALL
نرخ اتاق دو تخته14,390,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته18,390,000 تومان
نرخ کودک با تخت10,690,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Karmir resort

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته14,390,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته18,390,000 تومان
نرخ کودک با تخت10,690,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Grand park LARA

درجه هتل
4/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته14,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته19,490,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,000,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Aquaworld

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته15,290,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته19,890,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,190,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Wind of lara

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته15,590,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته20,290,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,290,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Club sera

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته15,690,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته20,490,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,290,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Porto bello

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته15,690,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته20,590,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,290,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Ramada resort

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته15,790,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته20,790,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,390,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Sherwood suites resort

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته15,890,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته20,890,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,390,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Orange county

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته16,390,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته24,890,000 تومان
نرخ کودک با تخت11,690,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Asteria kremlin palace ll

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته17,690,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته23,790,000 تومان
نرخ کودک با تخت12,390,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Aska larariver suite

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته18,590,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته24,990,000 تومان
نرخ کودک با تخت12,590,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Sherwood exclusive

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته20,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته29,090,000 تومان
نرخ کودک با تخت13,990,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Fame residence

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته21,190,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته29,390,000 تومان
نرخ کودک با تخت14,090,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

MIRACLE

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته21,590,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته29,990,000 تومان
نرخ کودک با تخت14,290,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Royal wings lara

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته22,490,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته31,290,000 تومان
نرخ کودک با تخت14,690,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Susesi luxury

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته25,190,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته35,790,000 تومان
نرخ کودک با تخت16,090,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Granda luxury uall

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته26,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته38,690,000 تومان
نرخ کودک با تخت16,900,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Adam & eve

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته29,590,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته42,790,000 تومان
نرخ کودک با تخت-
کودک بدون تخت-

Titanic yardman palace

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته33,490,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته49.090,000 تومان
نرخ کودک با تخت20,290,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Dolphin imperial

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته33,990,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته50,190,000 تومان
نرخ کودک با تخت20,190,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Maxx royal

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته61,490,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته93,590,000 تومان
نرخ کودک با تخت33,990,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

Regnum carya

درجه هتل
5/5
خدمات هتلUALL
نرخ اتاق دو تخته62,390,000 تومان
نرخ اتاق یک تخته95,290,000 تومان
نرخ کودک با تخت34,690,000 تومان
کودک بدون تخت7,990,000 تومان

اطلاعات هتل

نام هتل

درجه هتل

خدمات هتل

هر نفر در اتاق دوتخته

هر نفر در اتاق یک تخته

بچه با تخت

بچه بدون تخت

Beldibi kemer

3/5

BB

8,990,000 تومان

10,290,000 تومان

8,090,000 تومان

7,990,000 تومان

Lara palace

3/5

ALL

10,490,000 تومان

13,090,000 تومان

8690000 تومان

7,990,000 تومان

Cender

4/5

UALL

11,890,000 تومان

14,490,000 تومان

9,390,000 تومان

7,990,000 تومان

Armas gulbeach

4/5

UALL

11,990,000 تومان

14,790,000 تومان

9,590,000 تومان

7,990,000 تومان

Belkon

4/5

ALL

12,190,000 تومان

14,990,000 تومان

9,590,000 تومان

7,990,000 تومان

Viking STAR

5/5

UALL

12,990,000 تومان

16,090,000 تومان

9,890,000 تومان

7,990,000 تومان

Sensitive premium

5/5

UALL

13,490,000 تومان

17,090,000 تومان

10,290,000 تومان

7,990,000 تومان

Laren family

4/5

ALL

14,390,000 تومان

18,390,000 تومان

10,690,000 تومان

7,990,000 تومان

Karmir resort

5/5

UALL

14,390,000 تومان

18,390,000 تومان

10,690,000 تومان

7,990,000 تومان

Grand park LARA

4/5

UALL

14,990,000 تومان

19,490,000 تومان

11,000,000 تومان

7,990,000 تومان

Aquaworld

5/5

UALL

15,290,000 تومان

19,890,000 تومان

11,190,000 تومان

7,990,000 تومان

Wind of lara

5/5

UALL

15,590,000 تومان

20,290,000 تومان

11,290,000 تومان

7,990,000 تومان

Club sera

5/5

UALL

15,690,000 تومان

20,490,000 تومان

11,290,000 تومان

7,990,000 تومان

Porto bello

5/5

UALL

15,690,000 تومان

20,590,000 تومان

11,290,000 تومان

7,990,000 تومان

Ramada resort

5/5

UALL

15,790,000 تومان

20,790,000 تومان

11,390,000 تومان

7,990,000 تومان

Sherwood suites resort

5/5

UALL

15,890,000 تومان

20,890,000 تومان

11,390,000 تومان

7,990,000 تومان

Orange county

5/5

UALL

16,390,000 تومان

24,890,000 تومان

11,690,000 تومان

7,990,000 تومان

Asteria kremlin palace ll

5/5

UALL

17,690,000 تومان

23,790,000 تومان

12,390,000 تومان

7,990,000 تومان

Aska larariver suite

5/5

UALL

18,590,000 تومان

24,990,000 تومان

12,590,000 تومان

7,990,000 تومان

Sherwood exclusive

5/5

UALL

20,990,000 تومان

29,090,000 تومان

13,990,000 تومان

7,990,000 تومان

Fame residence

5/5

UALL

21,190,000 تومان

29,390,000 تومان

14,090,000 تومان

7,990,000 تومان

MIRACLE

5/5

UALL

21,590,000 تومان

29,990,000 تومان

14,290,000 تومان

7,990,000 تومان

Royal wings lara

5/5

UALL

22,490,000 تومان

31,290,000 تومان

14,690,000 تومان

7,990,000 تومان

Susesi luxury

5/5

UALL

25,190,000 تومان

35,790,000 تومان

16,090,000 تومان

7,990,000 تومان

Granda luxury uall

5/5

UALL

26,990,000 تومان

38,690,000 تومان

16,900,000 تومان

7,990,000 تومان

Adam & eve

5/5

UALL

29,590,000 تومان

42,790,000 تومان

Titanic mardan palace

5/5

UALL

33,490,000 تومان

49.090,000 تومان

20,290,000 تومان

7,990,000 تومان

Dolphin imperial

5/5

UALL

33,990,000 تومان

50,190,000 تومان

20,190,000 تومان

7,990,000 تومان

Maxx royal

5/5

UALL

61,490,000 تومان

93,590,000 تومان

33,990,000 تومان

7,990,000 تومان

Regnum carya

5/5

UALL

62,390,000 تومان

95,290,000 تومان

34,690,000 تومان

7,990,000 تومان

تاریخ حرکت: ۲9 اردیبهشت تاریخ برگشت: 4 خرداد
پرواز پگاسوس

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

8,990,000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه بهار

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

مدت اقامت

۶ شب و 7 روز

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on odnoklassniki
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست