تور پاتایا

  1. خانه
  2. تور پاتایا
null

تهران – پاتایا

هوائی (ایرلاین – رفت : ماهان – برگشت : ماهان)

پاسپورت با حد اقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید3*4 .کارت واکسن دیجیتال ، پرینت حساب بانک با مانده هر نفر 40 میلیون تومان ، شناسنامه ، کارت ملی ، بیمه نامه مسافرتی

: بلیط رفت و برگشت ماهان، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، ویزا ی تایلند ، دریافت Thailand pass ، بیمه مسافرتی 50000 یوروئی با پوشش کرونا

ثبت نام صرفا برای مسافرینی که هر دو نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکان پذیر است . چنانچه Thailand pass در موعد مقرر صادر نگردد .، تاریخ پرواز بایستی تا زمان اخذ ویزا تغییر یابد که هزینه آن بعده مسافر خواهد بود . در بدو ورود از مسافرین تست PCR و در روز ششم تست ATK گرفته میشود که هزینه آن در پکیج لحاظ شده است . ¬

پاتایا

 7 شب

 رفت 21:45 برگشت 9:45

پاتایا

 7 شب

 رفت 21:45 برگشت 9:45

هتل های قابل ارائه تور

نام هتل

هر نفر ۲ تخته

هر نفر ۱ تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

23,170,000 تومان

27,940,000 تومان

21,170,000 تومان

16,950,000 تومان

24,540,000 تومان

30,120,000 تومان

22,320,000 تومان

17,570,000 تومان

24,850,000 تومان

30,650,000 تومان

22,630,000 تومان

17,730,000 تومان

25,010,000 تومان

29,109,000 تومان

22,780,000 تومان

17,760,000 تومان

25,780,000 تومان

32,600,000 تومان

23,560,000 تومان

18,290,000 تومان

26,150,000 تومان

33,070,000 تومان

23,930,000 تومان

18,380,000 تومان

26,590,000 تومان

33,780,000 تومان

24,360,000 تومان

18,630,000 تومان

26,590,000 تومان

33,780,000 تومان

24,360,000 تومان

18,630,000 تومان

26,870,000 تومان

34,460,000 تومان

24,640,000 تومان

18,750,000 تومان

27,690,000 تومان

36,370,000 تومان

25,690,000 تومان

19,280,000 تومان

27,920,000 تومان

35,080,000 تومان

25,690,000 تومان

19,280,000 تومان

34,000,000 تومان

45,310,000 تومان

31,770,000 تومان

23,250,000 تومان

23,170,000 تومان

27,940,000 تومان

21,170,000 تومان

16,950,000 تومان

24,540,000 تومان

30,120,000 تومان

22,320,000 تومان

17,570,000 تومان

24,850,000 تومان

30,650,000 تومان

22,630,000 تومان

17,730,000 تومان

25,010,000 تومان

29,109,000 تومان

22,780,000 تومان

17,760,000 تومان

25,780,000 تومان

32,600,000 تومان

23,560,000 تومان

18,290,000 تومان

26,150,000 تومان

33,070,000 تومان

23,930,000 تومان

18,380,000 تومان

26,590,000 تومان

33,780,000 تومان

24,360,000 تومان

18,630,000 تومان

26,590,000 تومان

33,780,000 تومان

24,360,000 تومان

18,630,000 تومان

26,870,000 تومان

34,460,000 تومان

24,640,000 تومان

18,750,000 تومان

27,690,000 تومان

36,370,000 تومان

25,690,000 تومان

19,280,000 تومان

27,920,000 تومان

35,080,000 تومان

25,690,000 تومان

19,280,000 تومان

34,000,000 تومان

45,310,000 تومان

31,770,000 تومان

23,250,000 تومان